Activiteiten 2022

Op de activiteitenpagina vindt u de geplande evenementen voor het jaar 2022 ( in concept uiteraard). Nadere bijzonderheden zullen per nieuwsbrief volgen, maar dan heeft u alvast een indicatie van wat u kunt verwachten en waar wij als bestuur mee bezig zijn.

Nieuwsbrief December 2021

De laatste nieuwsbrief van dit jaar is aan de leden verzonden, maar staat ook op de pagina “Nieuwsbrieven”. De inhoud is divers, o.a. over het bestellen van supplementen en de activiteiten voor 2022. Het bestuur van de SKNN wenst u prettige feestdagen en alvast een gezond 2022 toe.

SKNN-show 2021 (Uitslagen en foto’s)

Op de site vindt u onder de pagina SKNN-show’s de uitslagen van de show-2021 en op de fotopagina enige foto’s. De resultaten waren weer goed te noemen…………..en de keurmeesters zeer tevreden. Een geslaagde show !!

Uitslagen JVD-2021

Op zaterdag 23-10-2021 heeft de SKNN haar jaarlijkse Jonge Vogeldag eindelijk weer kunnen organiseren. 33 deelnemers hebben een kleine 200 vogels ter keuring aangeboden. Door een 3-tal keurmeester, t.w. Th. v. Kollenberg, Henk Jansen en Wim van Weert, werden deze vakkundig gekeurd en “geplaatst”. Dit jaar werd, bij uitzondering, een afzonderlijke categorie toegevoegd, n.l. OEK-vogels. Leden van de SKNN konden eenmalig ook vogels van 2020 insturen ter beoordeling. De uitslagen

Read More

Jonge Vogeldag 2021

  De inschrijving voor de JVD is inmiddels gesloten en wij kunnen ons verheugen op een leuk aantal vogels.   Per deelnemer mochten er max. 6 EK vogels worden ingeschreven.   Het aantal ingeschreven vogels bedraagt een kleine 195 stuks, dus het belooft een mooie “Engelse keurdag” (23-10-2021 te worden.

TT’s en de coronamaatregelen

Coronamaatregelen SKNN tijdens shows:   Het bestuur is van mening dat wij gedurende de JVD-dag d.d. 23-10-2021 en de jaarlijkse TT-show in Noarburgum (v.v. Zanglust) de landelijke coronamaatregelen, zoals voorgeschreven door het RIVM, zullen handhaven.   Mede omdat wij gebruik (kunnen) maken van een locatie met horecafaciliteiten en daarom niet onder de uitzonderingsbepalingen vallen.   Dit betekent dat wij ons dan ook zullen conformeren aan de voorgeschreven coronacheck en b.b.h.

Read More

Presentaties over verlichting en bloedluis

Afgelopen zaterdag (25-09-2021) heeft Dhr. A.Tijhuis, een kleine 2 1/2 uur durende presentatie verzorgd voor de de leden van de SKNN. Dhr. A. Tijhuis heeft deze presentaties ter beschikking  gesteld als naslag en deze staan inmiddels op de site. Dat deze presentaties in goede aarde vielen, was wel te merken aan de reacties van de bezoekers ( tijdens en na de lezing). Tevens heeft hij heeft toegezegd komend seizoen nogmaals

Read More

Lezing prof. A. Tijhuis t.b.v. SKNN

A.s. zaterdag 25-09-2021 zal Dhr. A. Tijhuis voor de leden van de SKNN een lezing verzorgen over o.a. verlichting bij vogels. De lezing ( zie activiteitenpagina) is ook toegankelijk voor niet-leden.