Nieuwsbrief september 2023

Vandaag is de nieuwe versie van de nieuwsbrief verzonden aan de leden. Deze is ook na te lezen op onze site. In deze editie diverse onderwerpen m.b.t. aanstaande activiteiten.

Onderscheiding voor Riekus de Haan

Op voordracht van het SKNN-bestuur heeft het bondsbestuur aan oud-voorzitter Riekus de Haan de speld voor “Bijzondere Waardering” toegekend. De bijbehorende speld werd tijdens de themadag van de SKNN d.d. 03-06-2023 aan hem uitgereikt door Albert Zomer, voorzitter van de NBvV. Het gebeurt niet vaak, maar Riekus was even sprakeloos….

Riekus de Haan benoemd tot erelid

Tijdens de vergadering werd onze oud-voorzitter Riekus de Haan benoemd tot Erelid van de SKNN. Reden is hiervoor was (en nog steeds overigens) zijn tomeloze inzet de afgelopen jaren als mede-oprichter en voorzitter van de SKNN. Ook heeft hij zich met hart en nieren ingezet voor de “erkenning” van de SKNN als speciaalclub van de NBvV. Door voorzitter Jan van der Wal werd hem de bijbehorende oorkonde uitgereikt en de

Read More

Resultaten SKNN-leden op NK2023

De uitslagen (lees resultaten) van de SKNN-leden die mee hebben gedaan aan het NK 2023 in Zwolle staan inmiddels op de site. Het is een algemeen overzicht geworden, aangezien deze niet op een andere manier kon worden aangeleverd door de organisatie van het NK. De resultaten zijn weer niet slecht te noemen, gelet op het aantal behaalde prijzen. U kunt het e.e.a. nakijken op onze site en wel onder de

Read More

Nieuwsbrief December 2022

De laatste nieuwsbrief van dit jaar is weer aan de leden verzonden. De is ook te raadplegen op onze site (Nieuwsbrieven). De nieuwsbrief staat deze keer in het kader van het aftreden van onze huidige voorzitter Riekus de Haan. En uiteraard een kerstgroet natuurlijk.

Uitslagen JVD 2022

De JVD-2022 hebben wij weer gehouden op 22-10-2022 in het clubgebouw van v.v. Drachtster Vogelvrienden te Drachten. De dag kunnen wij weer als zeer geslaagd beschouwen. De uitslagen kunt u nazien op de pagina “Jonge Vogeldagen”, evenals diverse foto’s op de fotopagina. De voorbereidingen voor de jubileumshow 2022 i.h.k.v. ons 10-jarig jubileum, zijn inmiddels in volle gang. Het TT-reglement en inschrijfformulier worden deze week nog naar de leden verstuurd.

Inschrijfformulier JVD-2022

Hieronder kunt u het inschrijfformulier voor de JVD-2022 downloaden. Zie voor aanvullende info de nieuwsbrief van september 2022. <<Klik Hier>> voor het inschrijfformulier.