Uitslagen SKNN-leden op NK-2024

Het NK-2024 is nog open voor bezoekers t.m. 20-01-2024. De resultaten van de deelnemende SKNN-leden zijn inmiddels bekend en staan op de site. Een recordaantal prijswinnaars deze keer. Door 19 SKNN-leden zijn in totaal 43 prijzen behaald. 26 x Goud, 14 keer Zilver en 3 x Brons. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd !!

Activiteiten 2024

Het jaarprogramma voor 2024 is (in principe) geregeld en staat op de site. Nadere bijzonderheden over de dagen, zoals b.v. aanvangstijden, zullen tijdig bekend worden gemaakt.

Uitslagen JVD 2023 en foto’s

We kunnen terugkijken op een geslaagde Jonge Vogeldag 2023. Een 190-tal vogels zijn, middels een zg. “Engelse keuring”, beoordeeld door een 3-tal keurmeesters. Zij waren zeer te spreken over de kwaliteit van en diversiteit aan kleurslagen. Met ruim 40 aanwezigen bleek er voldoende stof tot discussie te zijn over diverse onderwerpen, waaronder de te keuren vogels vanzelfsprekend. In het morgengedeelte kon het grootste deel van de vogels gekeurd worden. Na

Read More

Poul Koster onderscheiden

Op de Jonge Vogeldag 2023 in Drachten is Poul Koster d0or het bestuur en leden van de SKNN de eretitel “Lid van Bijzondere Verdienste” verleend. Poul is sinds de oprichting van de SKNN (en diens voorganger) lid en voorziet het bestuur gevraagd en ongevraagd van adviezen en suggesties. Door zijn jarenlange ervaring in “het vak” worden deze handreikingen altijd erg gewaardeerd, door zowel het bestuur als de leden. Uit handen

Read More

Nieuwsbrief september 2023

Vandaag is de nieuwe versie van de nieuwsbrief verzonden aan de leden. Deze is ook na te lezen op onze site. In deze editie diverse onderwerpen m.b.t. aanstaande activiteiten.

Onderscheiding voor Riekus de Haan

Op voordracht van het SKNN-bestuur heeft het bondsbestuur aan oud-voorzitter Riekus de Haan de speld voor “Bijzondere Waardering” toegekend. De bijbehorende speld werd tijdens de themadag van de SKNN d.d. 03-06-2023 aan hem uitgereikt door Albert Zomer, voorzitter van de NBvV. Het gebeurt niet vaak, maar Riekus was even sprakeloos….

Riekus de Haan benoemd tot erelid

Tijdens de vergadering werd onze oud-voorzitter Riekus de Haan benoemd tot Erelid van de SKNN. Reden is hiervoor was (en nog steeds overigens) zijn tomeloze inzet de afgelopen jaren als mede-oprichter en voorzitter van de SKNN. Ook heeft hij zich met hart en nieren ingezet voor de “erkenning” van de SKNN als speciaalclub van de NBvV. Door voorzitter Jan van der Wal werd hem de bijbehorende oorkonde uitgereikt en de

Read More