Fotowedstrijd SKNN 2020

Aan de leden van de SKNN is medio november gevraagd om een foto te maken van hun mooiste jonge vogel van dit jaar. De ingezonden foto’s staan op de foto-pagina. Een deskundige jury zal uit de inzenders de 5 mooiste foto’s kiezen. De prijswinnaars worden in januari 2021 bekend gemaakt.

Resultaat vogelkweek 2020

Medio maart 2020 is er onder de leden van de SKNN een online enquête gehouden m.b.t. het verloop van het kweekseizoen. Aanleiding hiertoe waren diverse berichten uit zowel de vereniging als ook uit het land over slechte tot matige kweekresultaten. Ruim 65% van de leden heeft de enquête ingevuld. Alleen leden met een internetaansluiting konden aan dit onderzoek meewerken, aangezien de resultaten digitaal verwerkt verwerden. De vragen en bijbehorende resultaten

Read More

Maatregelen i.v.m. Corona

Het bestuur van de SKNN heeft op 12-03-2020 besloten om alle voorjaarsactiviteiten te annuleren c.q. te verschuiven i.v.m. de situatie rond het Corona virus.   In de nieuwsbrief van deze maand kunt u het e.e.a. nalezen.   Alle leden zijn inmiddels per mail of brief in kennis gesteld.

Resultaten SKNN-leden op NK2020

De resultaten van de SKNN op het NK2020 zijn bekend en weer goed te noemen.   9 x Kampioen   9 x Zilver   9 x Brons.   Ook ons jeugdlid Jayden Filemon behoorde tot de kampioenen !!   De resultaten kunt u bekijken op de pagina “Landelijk (NBvV-shows)”.

Kleurwedstrijd Jeugd

Kleurwedstrijd voor de jeugd De SKNN organiseert voor de jeugd een kleurwedstrijd in twee leeftijdscategorieën. De eerste is die in de leeftijd van 5 t/m 8 jaar en de tweede van 9 t/m 12 jaar. Kies een tekening die jou leuk lijkt, kleur deze zo mooi mogelijk in en verstuur de tekening naar het adres wat onderaan te tekening staat. Doe dit voor 20-01-2020. De tekeningen zijn te downloaden vanaf

Read More

Uitslagen SKNN-show 2019 (Steenwijk)

Geachte lezer, De uitslagen van de SKNN-show 2019 staan weer op de site en wel op de pagina SKNN-shows. Onze jaarlijkse show was dit jaar ondergebracht bij Vogelkring Steenwijk e.o. Afgelopen dinsdag zijn wij, als bestuur, warm onthaald door het bestuur van deze vereniging in hun clubgebouw. Na de nodige koffie tot ons te hebben genomen, begon de keuring om 09.00 uur. De SKNN-vogels werden vakkundig gekeurd door de heren

Read More

Uitslagen JVD-2019 en foto’s

Beste lezer, De Jonge Vogeldag 2019 is inmiddels al weer achter de rug. Met een kleine 30 inzenders en 150 vogels geen reden tot klagen over de belangstelling en deelname. Ook waren er diverse niet-leden aanwezig, die belangstelling toonden. door de keurmeesters Albert Zomer en Henk Kamp werden de vogels vakkundig beoordeeld en geplaatst. Na de lunch werden de kampioenen door hen aangewezen. Uiteraard gingen alle groepswinnaars met een rollade

Read More