Nieuwsbrief December 2021

De laatste nieuwsbrief van dit jaar is aan de leden verzonden, maar staat ook op de pagina “Nieuwsbrieven”.

De inhoud is divers, o.a. over het bestellen van supplementen en de activiteiten voor 2022.

Het bestuur van de SKNN wenst u prettige feestdagen en alvast een gezond 2022 toe.