TT’s en de coronamaatregelen

Coronamaatregelen SKNN tijdens shows:
 
Het bestuur is van mening dat wij gedurende de JVD-dag d.d. 23-10-2021 en de jaarlijkse TT-show in Noarburgum (v.v. Zanglust) de landelijke coronamaatregelen, zoals voorgeschreven door het RIVM, zullen handhaven.
 
Mede omdat wij gebruik (kunnen) maken van een locatie met horecafaciliteiten en daarom niet onder de uitzonderingsbepalingen vallen.
 
Dit betekent dat wij ons dan ook zullen conformeren aan de voorgeschreven coronacheck en b.b.h. bepalingen.