Activiteiten 2022

Speciaalclub Kleurkanarie Noord-Nederland

Activiteiten 2021:

Hieronder staan de geplande activiteiten voor dit jaar gepland. 

Zaterdag 21-05-2022:

Op zaterdag 21 mei 2022 hebben wij onze eerste voorjaarsbijeenkomst gepland in het verenigingsgebouw van vogelvereniging “De Drachtster Vogelvrienden” in Drachten aan de Noorderdwarsvaart 84b.

E.a.a. is natuurlijk afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. 

De bedoeling is om eerst de plenaire ledenvergadering te houden, waarna een er een interessante lezing zal worden verzorgd door een gerenommeerde gastspreker.

Nadere details hiervover volgen t.z.t.

September 2022:

In het kader van ons 10-jarig bestaan willen wij begin september een gezellige dag organiseren voor de leden, wat zal bestaan uit een actief gedeelte (voor ieder lid mogelijk) en een culinair gedeelte.

Nadere bijzonderheden hierover volgen ook t.z.t.

Zaterdag 22-10-2022:

Op zaterdag 22 oktober 2021 organiseren wij onze Jonge Vogeldag in Drachten.

E.e.a. wordt ook dan georganiseerd onder en afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.

SKNN-show 2022:

Zoals eerder gemeld vieren wij dit jaar ons 10-jarig  bestaan en organiseren wij onze eigen show in het bekende clubgebouw in Drachten.

De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle gang. Ook hiervoor geldt dat wij u tijdig op de hoogte zullen houden van de exacte data/tijden/etc.

De show vindt in ieer geval in de 1e week van december plaats.