Activiteiten 2023

Speciaalclub Kleurkanarie Noord-Nederland

Activiteiten 2021:

Hieronder staan de geplande activiteiten voor dit jaar gepland. 

Zaterdag 15-04-2023:

Op zaterdag 15 april 2023 hebben wij onze eerste voorjaarsbijeenkomst gepland in “De Mienthe” in Oosterwolde.

De bedoeling is om eerst de plenaire ledenvergadering te houden, waarna een er een interessante lezing zal worden verzorgd door een gerenommeerde gastspreker. Dit betreft Dhr. Aldert Hiemstra.

Hij zal een lezing houden over o.a. de analyse van vogelmest.
Een gezonde darmflora is cruciaal voor elk dier. Veel klachten ontstaan doordat de darmflora
niet goed werkt, waardoor de balans wordt verstoord. Wij kijken daarom graag mee met de
gezondheid van uw dieren en helpen die op natuurlijke wijze te verbeteren. U zult versteld staan
over de resultaten. Wij gaan daarbij uit van de kracht van het dier zelf om gezond te zijn. Door
eenzijdige voeding en ongewenste leefomstandigheden is dat voor de dieren niet altijd
gemakkelijk. Zo kan er snel stress ontstaan met alle gevolgen van dien. Daarbij moeten wij
soms een handje helpen. U wordt ook dan verzocht om een beetje “eigen mest” mee te nemen.

Zaterdag 03-06-2023:

Op zaterdag 03 juni 2023 hebben wij onze tweede voorjaarsbijeenkomst gepland in “De Mienthe” in Oosterwolde.

Er zal een interessante lezing zal worden verzorgd door Henk Kamp, met als hoofdonderwerp het selecteren en TT klaarmaken van uw vogels.

Aanvangstijd om 09.30 uur.

Zaterdag 28-10-2023:

Op zaterdag 28 oktober 2023 organiseren wij onze Jonge Vogeldag.

In navolging op vorig jaar is dit keer het aantal in te schrijven vogels ook weer ongelimiteerd.

SKNN-show 2023:

De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle gang. Ook hiervoor geldt dat wij u tijdig op de hoogte zullen houden van de exacte data/tijden/etc.

De show wordt dit jaar ondergebracht bij v.v. Leeuwarder Vogelvrienden te Leeuwarden ( Kerstshow).

Enkele data zijn alvast:
19-12-2023: Inbrengen vogels
20-12-2023: Keurdag
23-12-2023: Laatste TT-dag.

Nadere bijzonderheden volgen uiteraard z.s.m.