Kwekerslijst SKNN

Speciaalclub Kleurkanarie Noord-Nederland

 

Op deze pagina kunt u een tweetal lijsten raadplegen, die inhoudelijk aan elkaar gelijk zijn, maar de één is in excell-format en de ander in PDF.

Het zijn lijsten van kwekers (binnen de SKNN) met de kleurslagen die zij kweken. De lijst is niet conform de ledenlijst, aangezien niet iedereen prijs stelt op publicatie op het internet,

De excell-versie is voorzien van een zgn. filter, zodat u per kleurslag kunt zoeken.

Wij proberen de lijst zo actueel mogelijk te houden, maar zijn daarbij natuurlijk afhankelijk van de input van de leden.

Soort:Omschrijving:Downloaden:Soort:
KwekerslijstKleurslagen (sorteerbaar op naam en kleur)Klik hier
KwekerslijstKleurslagen (niet sorteerbeer)Klik hier