Riekus de Haan benoemd tot erelid

Tijdens de vergadering werd onze oud-voorzitter Riekus de Haan benoemd tot Erelid van de SKNN.

Reden is hiervoor was (en nog steeds overigens) zijn tomeloze inzet de afgelopen jaren als mede-oprichter en voorzitter van de SKNN.

Ook heeft hij zich met hart en nieren ingezet voor de “erkenning” van de SKNN als speciaalclub van de NBvV.

Door voorzitter Jan van der Wal werd hem de bijbehorende oorkonde uitgereikt en de wens uitgesproken dat hij nog langdeel uit mag maken van het bestuur.

Gelukkig werd deze toezegging door Riekus gedaan !