Poul Koster onderscheiden

Op de Jonge Vogeldag 2023 in Drachten is Poul Koster d0or het bestuur en leden van de SKNN de eretitel “Lid van Bijzondere Verdienste” verleend.

Poul is sinds de oprichting van de SKNN (en diens voorganger) lid en voorziet het bestuur gevraagd en ongevraagd van adviezen en suggesties.

Door zijn jarenlange ervaring in “het vak” worden deze handreikingen altijd erg gewaardeerd, door zowel het bestuur als de leden.

Uit handen van de a.i. voorzitter Koeno de Groot werd aan Poul een oorkonde uitgereikt en een bos bloemen.