Entstof niet beschikbaar………..

De Meern, 27 mei 2015

POULVAC P CANARY

In aansluiting op mijn eerdere berichten is er wederom met Zoetis contact geweest.

Als eerder medegedeeld zal Poulvac P Canary dit jaar niet beschikbaar zijn voor het enten van de vogels. Zoetis betreurt de situatie en dat de productie niet tijdig heeft kunnen plaatsvinden. Het is wel degelijk de bedoeling van Zoetis om het dossier te behouden en de productie steeds tijdig te laten plaats vinden om de beschikbaarheid van Poulvac P Canary te waarborgen.

Bij het aanvragen van de wijziging van fabrikant in het dossier zijn er vanuit de Belgische overheid supplerende vragen gesteld om het dossier te updaten.

Dat heeft meer tijd in beslag genomen dan was gehoopt.

Zoetis zal in de loop van het jaar de productie kunnen aanvangen waardoor levering tegen het einde van het jaar verwacht wordt. Voordien moeten de vogelhouders uiterste zorgvuldigheid met muggen en dergelijke betrachten.

Ook heeft Zoetis zelf met de Veterinaire Universiteit van Gent contact gehad dat men een productie van een entstof voor dit jaar zou toestaan om de liefhebbers alsnog een bescherming voor de vogels te bieden. Men heeft echter niet de indruk dat men daartoe veel mogelijkheden aanwezig achtte.

Vertrouwend u allen hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Hopelijk kunt u afdoende maatregelen nemen om de vogels tegen de steekmuggen te beschermen en op die manier pokken te voorkomen.

 

de directie van Zoetis .