Entstof niet beschikbaar………..

De Meern, 27 mei 2015 POULVAC P CANARY In aansluiting op mijn eerdere berichten is er wederom met Zoetis contact geweest. Als eerder medegedeeld zal Poulvac P Canary dit jaar niet beschikbaar zijn voor het enten van de vogels. Zoetis betreurt de situatie en dat de productie niet tijdig heeft kunnen plaatsvinden. Het is wel degelijk de bedoeling van Zoetis om het dossier te behouden en de productie steeds tijdig

Read More

Prijswinnaar op Mondial 2015

Een van onze leden, Dhr. K.H. de Groot, heeft meegedaan aan de Modial 2015 in Rosmalen. Hij behaalde zilver met een agaatpastel geelmozaiek, type 1. Koeno, van harte gefeliciteerd met deze prestatie. Dat dit gebeuren niet onopgemerkt aan de pers voorbij is gegaan, kunt u hieronder nalezen.   Het bestuur van de SKNN.   Interview RTV-Noord met Koeno de Groot.   

Nieuwsbrief m.b.t. afgelasten SKNN-show

De geplande (jaarlijkse) show van de SKNN gaat dit jaar niet door, vanwege de uitbraak van vogelgriep, u allen wel bekend. Zowel het bestuur van vogelvereniging Fauna te Hoogeveen als die van de SKNN vinden dit besluit het meest raadzaam, maar betreuren dit wel. Hieronder kunt u een nadere toelichting raadplegen!   Nieuwsbrief.     

Uitslagen Jonge Vogeldag 2014

De Jonge Vogeldag 2014 is inmiddels weer een feit. Aan de vele binnengekomen reacties te horen was het weer een leerzame, maar vooral gezellige bijeenkomst. De uitslagen kunt u nakijken in de bijlage. Foto’s van de JVD-2014 staan op de fotopagina. In plaats van het inmiddels “beruchte” krat met boodschappen, had het bestuur dit jaar voor een ander prijzensysteem gekozen. Dit viel  in goede aarde, want elke deelnemer ging met een of

Read More