Resultaat vogelkweek 2020

Medio maart 2020 is er onder de leden van de SKNN een online enquête gehouden m.b.t. het verloop van het kweekseizoen. Aanleiding hiertoe waren diverse berichten uit zowel de vereniging als ook uit het land over slechte tot matige kweekresultaten.

Ruim 65% van de leden heeft de enquête ingevuld.

Alleen leden met een internetaansluiting konden aan dit onderzoek meewerken, aangezien de resultaten digitaal verwerkt verwerden.

De vragen en bijbehorende resultaten kunt u hieronder raadplegen, evenals een tweetal pagina’s met adviezen n.a.v. de uitslagen.

Deze adviezen zijn tot stand gekomen door o.a. een eerder gehouden enquête onder kanariekeurmeesters en de rijke ervaring van onze voorzitter R. de Haan.

De uitslagen van de enquête vindt u op de informatiepagina.