Nieuws

Speciaalclub Kleurkanarie Noord-Nederland

 

Hieronder vindt u de laatste nieuwsberichten:

Uitslagen JVD-2021

Op zaterdag 23-10-2021 heeft de SKNN haar jaarlijkse Jonge Vogeldag eindelijk weer kunnen organiseren. 33 deelnemers hebben een kleine 200 vogels ter keuring aangeboden. Door een 3-tal keurmeester, t.w. Th. v. Kollenberg, Henk Jansen en Wim van Weert, werden deze vakkundig gekeurd en “geplaatst”. Dit jaar werd, bij uitzondering, een afzonderlijke categorie toegevoegd, n.l. OEK-vogels. Leden van de SKNN konden eenmalig ook vogels van 2020 insturen ter beoordeling. De uitslagen

Lees meer »

Jonge Vogeldag 2021

  De inschrijving voor de JVD is inmiddels gesloten en wij kunnen ons verheugen op een leuk aantal vogels.   Per deelnemer mochten er max. 6 EK vogels worden ingeschreven.   Het aantal ingeschreven vogels bedraagt een kleine 195 stuks, dus het belooft een mooie “Engelse keurdag” (23-10-2021 te worden.

Lees meer »

TT’s en de coronamaatregelen

Coronamaatregelen SKNN tijdens shows:   Het bestuur is van mening dat wij gedurende de JVD-dag d.d. 23-10-2021 en de jaarlijkse TT-show in Noarburgum (v.v. Zanglust) de landelijke coronamaatregelen, zoals voorgeschreven door het RIVM, zullen handhaven.   Mede omdat wij gebruik (kunnen) maken van een locatie met horecafaciliteiten en daarom niet onder de uitzonderingsbepalingen vallen.   Dit betekent dat wij ons dan ook zullen conformeren aan de voorgeschreven coronacheck en b.b.h.

Lees meer »

Presentaties over verlichting en bloedluis

Afgelopen zaterdag (25-09-2021) heeft Dhr. A.Tijhuis, een kleine 2 1/2 uur durende presentatie verzorgd voor de de leden van de SKNN. Dhr. A. Tijhuis heeft deze presentaties ter beschikking  gesteld als naslag en deze staan inmiddels op de site. Dat deze presentaties in goede aarde vielen, was wel te merken aan de reacties van de bezoekers ( tijdens en na de lezing). Tevens heeft hij heeft toegezegd komend seizoen nogmaals

Lees meer »